[Infographic] – Nhu cầu vốn phát triển nhà ở của Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

TP Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở, giai đoạn 2021-2025 có diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 29,5m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở phát triển trong giai đoạn này là khoảng 44 triệu m2. Trong đó, về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,21 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1- 2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2-3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Mô tả

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

TP Hà Nội xác định mục tiêu phát triển nhà ở, giai đoạn 2021-2025 có diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn TP đạt 29,5m2/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 31m2/người và khu vực nông thôn đạt 28m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10m2/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở phát triển trong giai đoạn này là khoảng 44 triệu m2. Trong đó, về nhà ở xã hội, phát triển mới khoảng 1,21 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư 1- 2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 2-3 khu. Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “[Infographic] – Nhu cầu vốn phát triển nhà ở của Hà Nội giai đoạn 2021-2025”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *