Previous slide
Next slide

Một số điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản & Luật Nhà ở 2023

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 9

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 2023

Thông tin chi tiết

Một số điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản & Luật Nhà ở 2023

Trong năm 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở 2023 đã chứng kiến sự đổi mới đáng kể, nhấn mạnh vào nhiều khía cạnh để đáp ứng với ngữ cảnh phát triển và thách thức của thị trường bất động sản ngày càng phức tạp. Một số điểm quan trọng được thêm vào hai luật này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quản lý và phát triển bất động sản ở Việt Nam.

Trong Luật Kinh doanh Bất động sản, có sự tập trung đặc biệt vào việc tăng cường quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bền vững trong quá trình giao dịch. Ngoài ra, luật này cũng đặt ra các quy định mới về quy hoạch đô thị, đặc biệt là trong việc thúc đẩy các dự án xanh, bền vững, và hỗ trợ cộng đồng.

Luật Nhà ở 2023, từ phía mình, đưa ra nhiều biện pháp để thúc đẩy việc xây dựng nhà ở theo hình thức bền vững và hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, luật này còn tập trung vào quy định rõ ràng hơn về quyền và nghĩa vụ của người mua, người bán, và các bên liên quan trong quá trình giao dịch nhà ở, nhằm tạo ra một môi trường giao dịch trung thực và minh bạch.

Tổng cộng, những điểm mới này chứng tỏ cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật bất động sản hiện đại, linh hoạt và phản ánh đúng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Điều này đồng thời khích lệ sự đổi mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực bất động sản, góp phần quan trọng vào sự phồn thịnh của nền kinh tế quốc gia.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

 

Có thể bạn quan tâm