Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2021

200,000 

Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2021

 • Lời mở đầu
 • Tổng quan tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 1. Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
 2. Dân số và lao động
 3. Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước, ngân hàng và bảo hiểm
 4. Vốn đầu tư và xây dựng
 5. Doanh nghiệp độc lập và cơ sở kinh tế cá thể
 6. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 7. Công nghiệp
 8. Thương mại và du lịch
 9. Chỉ số giá
 10. Vận tải, bưu chính và viễn thông
 11. Giáo dục và đào tạo
 12. Y tế, văn hóa, thể thao, mức sống dân cư

Có thể bạn quan tâm

Products not found