Previous slide
Next slide

Promoting Green buildings: Barriers, solutions, and policies

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 38

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: 7/2022

Thông tin chi tiết

Promoting Green buildings: Barriers, solutions, and policies

Green buildings usually refer to the use of environmentally friendly construction materials, processes, operation, and maintenance. The concept of a green building is
driven by incentives to reduce the cost of energy and waste management in light of global warming and environmental degradation. It is a common approach among public
buildings where energy use is high. Green buildings also have a higher social and environmental value, which cannot be quantified in monetary terms (Mohd et al. 2011).
Given the high energy consumption by the construction sector, green and sustainable building practices have been implemented for years (Lorenzen 2012), and there is
increasing demand to reduce energy consumption as well as to reduce environmental degradation (Azhar et al. 2011; Jalaei and Jrade 2015).

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm