Previous slide
Next slide

Sách M & A mua lại và sát nhập căn bản

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Mục lục

Lời nói đầu

Lời cảm ơn

 1. Giới thiệu
 2. Các bên tham gia
 3. Quyết định mua hoặc bán
 4. Những chuẩn bị của bên mua
 5. Bên bán chuẩn bị cho thương vụ
 6. Quá trình diễn ra thương vụ mua bán
 7. Thẩm định chi tiết (DD)
 8. Định giá
 9. Lập kế hoạch sát nhập
 10. Các vấn đề tài chính
 11. Kết thúc thương vụ và hậu sát nhập

Thông tin chi tiết

Nội dung cuốn Sách M & A mua lại và sát nhập căn bản: Bản chất của kinh doanh là một mục tiêu di dộng. Cách thức thị trường và doanh nghiệp hoạt động không ngừng cải biến, thay đổi và phát triển. Đối với những người nghiên cứu kinh doanh, đây là một nguồn dữ liệu mới, còn đối với những người thực hiện công việc kinh doanh, đây là suối nguồn cho dòng chảy không ngừng của những cơ hội và thách thức mới. Các đợt giao dịch, các vụ mua bán, những thỏa thuận hoặc hợp đồng xuất hiện từ lâu đời như chính ngành thương mại vậy. Trong vài thập kỷ gần đây, các giao dịch M&A ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh. Kể từ khi các vụ đầu tư vốn cổ phần các nhân ở nhiều hình thức khác nhau phát triển, đến lúc các công ty có quy mô lớn, thậm chí trung bình, gia tăng sử dụng các vụ mua lại như một công cụ tăng trưởng, thì các Giao dịch M&A đã trở thành một chuẩn mực, một phần phổ biến trong đời sống kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng cho những công ty lớn nhỏ khác nhau.

Có thể bạn quan tâm