Think with Google_2022_Vietnam’s Search for Tomorrow

Vietnam’s search for tomorrow 

  • Kỹ thuật số trở thành xu thế chủ đạo
  • Nhìn nhận lại cuộc sống 
  • Rút ngắn những khoảng cách 
  • Tìm kiếm sự thật 
  • Bất bình ngày càng tăng

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Kỹ thuật số trở thành xu thế chủ đạo

  • Người Việt đang chú trọng lối sống kỹ thuật số 

Nhìn nhận lại cuộc sống 

  • Người Việt Nam đánh giá lại các giá trị và những sự lựa chọn trong lối sống của mình 

Rút ngắn những khoảng cách 

  • Người Việt đã tìm những cách mới để thể hiện tình cảm của bản thân

Tìm kiếm sự thật 

  • Người Việt Nam dần trở nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm sự thật, tìm kiếm thông tin, tính xác thực 

Bất bình ngày càng tăng

  • Người Việt Nam đang lên mạng để tìm cách vượt qua những thách thức rất riêng của mình

Có thể bạn quan tâm

Products not found