Previous slide
Next slide

Tóm tắt luận án tiến sĩ PTKGĐT -2018

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Phát triển KGĐT gắn với hệ thống đường sắt đã từng là xu thế chủ đạo trong việc hình thành các điểm dân cư đô thị thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp và hiện nay đang dần trở lại thành xu thế mới trong thế kỷ 21, tích hợp vào chương trình hành động của nhiều thành phố hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Từ lý thuyết đến thực tiễn, các mô hình phát triển KGĐT gắn với ĐSĐT thành công ở các nơi đều cần sự tích hợp tổng hòa, từ mô hình lựa chọn đến phương thức tổ chức, quản lý, vận hành để hiện thực hóa mô hình rồi mới đến từng giải pháp cụ thể cho từng nơi, từng chỗ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Luận án bao gồm 4 chương:

Chương 1:TỔNG QUAN VỀ PT KGĐT GẮN VỚI ĐSĐT

Chương 2: CSKH CHO PT KGĐT GẮN VỚI ĐSĐT TP.HCM

Chương 3: MÔ HÌNH-PHƯƠNG PHÁP-GIẢI PHÁP PKGS

Chương 4: BÀN LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thông tin chi tiết

ĐSĐT ở TP.HCM là một hệ thống “nhập khẩu” để giải quyết vấn đề giao thông của TP.HCM. Song nỗ lực xây dựng ĐSĐT có thể vô ích nếu ĐSĐT không là lựa chọn của người dân. Thực trạng TP.HCM đặt ra rất nhiều khó khăn cho phát triển song hành với xây dựng ĐSĐT như xe gắn máy; xây dựng dàn trải; đền bù, giải tỏa, tái định cư,… Trong khi đó, thực tế thị trường bất động sản đã phát triển rất nhanh theo tuyến đường sắt đô thị ngay khi mới vừa được khởi công, cho thấy tiềm năng cũng như thách thức của loại hình phát triển này. Vì vậy cần phải nghiên cứu hệ thống hóa và đề xuất mô hình, phương pháp và giải pháp tổ chức KGĐT tích hợp với ĐSĐT, phù hợp với bối cảnh TP.HCM.Tóm tắt luận án tiến sĩ  PTKGĐT trên cơ sở hệ thống ĐSĐT để nâng cao chất lượng môi trường sống của TP.HCM.

Nghiên cứu hình thái PKGĐS là cần xem xét cả về khía cạnh những biểu hiện bên ngoài song song tương quan với cấu trúc, bản

chất bên trong và cả về mặt diễn trình biến đổi theo thời gian và trong bối cảnh kinh tế văn hóa, chính trị, xã hội. Tiêu chuẩn thiết kế theo hình thể là phương pháp kiểm soát phát triển về mặt hình thể của khu vực nhất định trong KGĐT dựa trên Lát cắt địa lý. Mỗi khu vực phát triển trong bán kính ảnh hưởng xung quanh nhà ga được quy ước áp dụng một dạng hình thái phù hợp tùy theo vị trí trong lát cắt địa lý, từ đó quy định các thông số về hình thể, chức năng cho dự án đô thị và quản lý cho phù hợp.

Có thể bạn quan tâm