Previous slide
Next slide

Tổng quan tổng quan Quy hoạch tỉnh Nghệ An

Thông tin bổ sung

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số trang: 802

Định dạng: PDF

Ngày phát hành: Năm 2023

Thông tin chi tiết

Nghệ An là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên rộng nhất cả nước và quy mô dân số đứng thứ 4 cả nước (năm 2020). Nghệ An đóng vai trò quan trọng không chỉ trong trao đổi kinh tế – xã hội Bắc – Nam (thông qua Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt Bắc – Nam) mà còn giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế (thông qua các cảng biển, cửa khẩu, sân bay). Thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tỉnh Nghệ An được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành phố có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Do vậy, việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước,đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội để xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh phát triển năng động của vùng và cả nước, có vị thế cao trong hội nhập khu vực.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
————————–
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Có thể bạn quan tâm