Cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam_Cụm ngành quốc gia

Báo cáo này bao gồm hai tập. Tập 1 bao gồm hai phần là Phần A. Báo cáo tóm tắt và Phần B. Hồ sơ cụm ngành quốc gia. Tập 2 trình bày Hồ sơ cụm ngành địa phương.
Báo cáo tóm tắt (Tập 1, Phần A) nêu bật tầm quan trọng của các cụm ngành và các chuỗi giá trị đối với năng lực cạnh tranh của Việt Nam và đưa ra các khái niệm cơ bản về tính chuyên môn hóa cụm ngành và các đặc điểm nổi bật của dữ liệu được phân tích được trình bày chi tiết trong Tập 1,
Phần B và Tập 2. Nội dung Báo cáo giới thiệu các khái niệm cốt lõi bao gồm định nghĩa cụm ngành và tính chuyên môn hóa cụm ngành theo địa phương, giải thích cách lập hồ sơ của các cụm ngành để phản ánh mối quan hệ của các cụm ngành và sự đa dạng hóa kinh tế cũng như tác động của các cụm ngành đối với hoạt động kinh tế quốc gia và địa phương.
Báo cáo tóm tắt cũng trình bày phương pháp xác lập cấu trúc không gian của các cụm ngành được sử dụng trong nghiên cứu này và kết quả tính toán cho 51 cụm ngành thương mại và 16 cụm ngành nội địa chính của Việt Nam và cho 63 tỉnh thành. Báo cáo tóm tắt đề xuất một số khuyến nghị chính sách để có thể sử dụng dữ liệu về cụm ngành một cách có hệ thống hơn trong quá trình hoạch định chính sách và sử dụng cách tiếp cận phát triển kinh tế dựa trên cụm ngành như một công cụ chính để nâng cao năng suất và tạo ra thêm giá trị gia tăng trong nước. Những khuyến nghị này có thể giúp Chính phủ xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời cung cấp thông tin cho chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quy hoạch tổng thể giao thông vận tải để phát triển thương mại và chuỗi giá trị cũng như chiến lược đô thị hóa, và phát triển đô thị v.v…

Mô tả

Cấu trúc không gian cụm ngành của quốc gia và các nền kinh tế địa phương là một trong những nền tảng của năng lực cạnh tranh của quốc gia và địa phương. Khả năng của một quốc gia và địa phương trong sản xuất các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao phụ thuộc vào việc tạo ra và củng cố các cụm ngành và các mối liên kết của chúng để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Các cụm ngành, nơi tích tụ các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan, là một đặc điểm nổi bật của tất cả các nền kinh tế hiện đại, làm cho nền kinh tế quốc gia và địa phương có tính cạnh tranh riêng về việc làm và đầu tư. Những thực tế này thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng về phát triển không gian kinh tế của các cụm ngành.
Báo cáo “Không gian Kinh tế Việt Nam: Hồ sơ cụm ngành quốc gia và các tỉnh” lần đầu tiên cung cấp bức tranh tổng quan toàn diện về cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam. Dựa trên phương pháp luận theo chuẩn quốc tế, báo cáo lập hồ sơ dữ liệu tổng hợp và năng lực của 51 cụm ngành thương mại và 16 cụm ngành nội địa cho toàn quốc và tất cả 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Dữ liệu phân tích cho phép xác định cấu trúc không gian và mối liên kết, xếp hạng và đánh giá mức độ chuyên môn hóa, khả năng kết nối, năng lực tạo việc làm, tính năng động của các cụm ngành kinh tế ở cấp quốc gia và của các tỉnh, thành phố.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam_Cụm ngành quốc gia”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *