Hội thảo Giao dịch Bất động sản

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Đề khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai Nhà nước thiết kế các quyền trong cấu trúc quyền sở hữu đất đai, tạo lập các hình thức giao dịch và nội dung quyền đối với hàng hóa bất động sản. Việc lựa chọn Thể chế công chứng theo mô hình công chứng Latinh là phù hợp cho hoạt động cung cấp dịch vụ công về phòng ngừa tranh chấp cho giao dịch về bất động sản hiện nay tại Việt Nam.

Nhà nước có vai trò bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm tài sản của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội (Hiến pháp năm 2013). Đảm bảo an toàn trong giao dịch bất động sản (BĐS) được hiểu là các bên tham gia vào giao dịch không trở thành nạn nhân của những hành vi sai trái làm tài sản bị chiếm giữ, chiếm đoạt, giao dịch BĐS có thể bị tranh chấp kéo dài. Nhà nước phải kiểm soát được toàn bộ các giao dịch trong thị trường BĐS cũng như tổ chức ra những thiết chế để đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp cho các giao dịch.
Bài viết “Đảm bảo an toàn pháp lý về giao dịch trong thị trường BĐS từ vai trò của nhà nước” tập trung phân tích nội dung các Dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh
doanh BĐS (sửa đổi) nhằm làm rõ nội dung và kiến nghị một số giải pháp mà Nhà nước cần thực hiện để đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch về BĐS tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hội thảo Giao dịch Bất động sản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *