Nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Luật và văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương

– Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;
– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
– Bộ Luật Hàng Hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
– Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
– Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
– Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
– Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Quy hoạch; cảng trung chuyển
– Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật
Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;
– Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự
án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Mô tả

Sự cần thiết xây dựng Đề án

Ngày 09/01/2023 Quốc hội Khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 81/2023/QH15 về “Quy hoạch tổng thể quốc
gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” có định hướng:

– Nghiên cứu khai thác tiềm năng và lợi thế để phát triển khu vực Thủ Đức, Cần Giờ trở thành động lực tăng
trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh;

– Cảng biển: Xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh).
Ngày 07/10/2022 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế – xã hội
và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó Bộ Chính
Trị đã chỉ đạo: “…xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành di dời
các cảng trên sông Sài Gòn, phát triển hệ thống cảng cạn theo quy hoạch; … Cảng trung chuyển”

– Ngày 23/11/2022 Chính Phủ ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP về “Ban hành Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm
quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, qua đó Chính phủ giao nhiệm vụ
cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện lập “Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển
quốc tế Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh” và hoàn thành trong năm 2023.

————————–
Khóa học “Xây Dựng Tiêu Chí So Sánh – Đánh Giá Chấm Điểm Dự Án Chung Cư” giúp bạn đón sóng cơ hội đầu tư trong tương lai
—————————
Bất động sản Sen Vàng – Đơn vị tư vấn phát triển dự án bất động sản uy tín, chuyên nghiệp Việt Nam
Hotline: 0948 484 859
Group cộng đồng Kênh đầu tư Sen Vàng : https://zalo.me/g/olgual210

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *