Sách M&A mua lại và sát nhập căn bản

Sách M&A mua lại và sát nhập căn bản

 • Giới thiệu
 • Các bên tham gia
 • Quyết định mua hoặc bán 
 • Những chuẩn bị của bên mua
 • Bên bán chuẩn bị cho thương vụ
 • Qúa trình diễn ra thương vụ mua bán
 • Thẩm định chi tiết
 • Định giá
 • Lập kế hoạch sáp nhập
 • Các vấn đề tài chính
 • Kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập

Mô tả

 • Giới thiệu

Trong vài thập kỷ gần đây, các Giao dịch M&A ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh.

 • Các bên tham gia

Không chỉ giới hạn ở Bên Bán và Bên Mua, một Giao dịch Chiến lược còn có sự tham gia của nhiều thực thể khác.

 • Quyết định mua hoặc bán 

Quyết định mua hoặc bán một công ty là một trong những quyết định quan trọng nhất và có tầm ảnh hưởng nhất đến một công ty.

 • Những chuẩn bị của bên mua

Các Giao dịch Chiến lược bao giờ cũng có một vai trò vô cùng quan trọng và việc thực hiện chúng cũng rất phức tạp; do vậy, cần đầu tư phát triển các khả năng và đội ngũ chuyên trách phù hợp để giao dịch được tiến hành một cách có hiệu quả.

 • Bên bán chuẩn bị cho thương vụ

Khi đã quyết định bán, phần lớn chiến lược của Bên Mua đã được hoàn thành và trọng tâm đã thu hẹp lại. Bên bán phải trải qua các bước đã mô tả từ trước đó.

 • Qúa trình diễn ra thương vụ mua bán

Sau khi công ty đã đi đến quyết định sẽ bán công ty, điều cần thiết tiếp theo là phải quyết định xem nên quản lý quá trình đó như thế nào. Đây không chỉ là những bước quan trọng giúp việc bán công ty với giá tốt nhất mà còn giúp Bên Bán xác định phương thức tốt nhất sử dụng trong tiến trình mua bán.

 • Thẩm định chi tiết

Về cơ bản, thẩm định chi tiết là quá trình tìm hiểu kỹ càng và đảm bảo Bên Mua đang mua đúng cái mà họ muốn.

 • Định giá

Định giá là thành phần then chốt trong các Giao dịch Chiến lược. Định giá là yếu tố chủ lực dẫn dắt một thương vụ.

 • Lập kế hoạch sáp nhập

Điều quan trọng là cần đánh giá lại một cách trực tiếp những thử thách của việc lên kế hoạch hợp nhất

 • Các vấn đề tài chính

Giá mua có thể được thanh toán bằng nhiều hình thức,  Bên Mua có thể sử dụng tiền mặt, cổ phần hoặc các tài sản khác họ có để thanh toán và đôi khi họ còn phải tìm những nguồn thanh toán khác.

 • Kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập

Có một số bước cơ bản được coi là tiêu chuẩn trong mọi Giao dịch M&A và cung cấp một nguyên tắc chung về các cơ chế để kết thúc một thương vụ.

Trong thời gian và sau khi kết thúc Giao dịch M&A, luật sư sẽ hoàn thành quá trình kết hợp hai doanh nghiệp theo khung pháp lý.

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sách M&A mua lại và sát nhập căn bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *