NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

  • Các điều khoản ủy quyền
  • Quyết định thông qua đề nghị xây dựng nghị quyết

Mô tả

Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết, nội dung dự thảo nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 4 năm 2022) theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại một kỳ họp.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5 năm 2022)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NGHỊ QUYẾT VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *