Báo cáo thêm về đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Dự thảo TCVN

Ngày 02/07/2022, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có Văn bản số 48/2022/CV-HoREA đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ vào Mục 5.12a (mới) “Dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ – Yêu cầu chung về thiết kế” trên cơ sở giữ lại một số nội dung của Điều 3 Thông tư 20/2016/TT-BXD

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

  • Tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở
  • Hiệp hội xin được báo cáo thêm về một số đề xuất 

Có thể bạn quan tâm

Products not found