Chính phủ_2022_Nghị định 02_2022_NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật kinh doanh BĐS

 • Căn cứ vào Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
 • Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh Doanh bất động sản

Mô tả

Quy định chung

 • Phạm vi quy định
 • Đối tượng áp dụng
 • Giải thích từ ngữ

Một số quy định cụ thể

 • Điều kiện kinh doanh bất động sản

  Điều kiện tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản 

 • Hợp đồng và chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh 

 Hợp đồng kinh doanh bất động sản 

 Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thái trong điều kiện tương lại và chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn.

 Trình tự chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thái tương lai và chuyển nhượng hợp đồng mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

 • Nhượng quyền toàn bộ hoặc một phần bất động sản

 Nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần dự án bất động sản 

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết đinh.

Điều khoản thi hành

 • Quy định chuyển tiếp 
 • Trách nhiệm thi hành
 • Hiệu lực thi hành

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Chính phủ_2022_Nghị định 02_2022_NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *