MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CẦN LƯU Ý TRONG NĂM 2022

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CẦN LƯU Ý TRONG NĂM 2022

 • Chính sách về kinh doanh BĐS
 • Chính sách về đất đai
 • Một số dự báo

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 • Điểm nghẽn chính sách thị trường BĐS:
  • Đất đai
  • Nhà ở và kinh doanh BĐS
  • Quy hoạch
  • Xây dựng
  • Môi trường và PCCC
 • Cách tiếp cận quỹ đất:
  • Mua gom chuyển đổi
  • Đấu thầu
  • Đấu giá
 • Tác động thị trường:
  • Thị trường thiếu nguồn cung
  • Nhiều cá nhân “ôm” đất 
  • Doanh nghiệp nhiều nhưng không mạnh và không phải doanh nghiệp lớn là tốt
  • Công tác định giá đất chưa rõ ràng
  • Bồi thường giải phóng mặt bằng khó khăn
  • Chưa phát huy hết lợi thế của đất

 

Có thể bạn quan tâm

Products not found