Cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam_Hồ sơ cụm ngành cấp tỉnh

Để trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021-2030, Việt Nam sẽ cần phải thúc đẩy tăng trưởng năng suất. Lý thuyết kinh tế và bằng chứng thực nghiệm đã chứng minh rằng sự hình thành và phát triển các mạng lưới doanh nghiệp hay cụm ngành, và năng lực của các mạng lưới, cụm ngành này sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế theo quy mô và đổi mới thông qua các hiệu ứng tích tụ, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng năng suất. Cấu trúc không gian cụm ngành của quốc gia và các nền kinh tế địa phương là một trong những nền tảng của năng lực cạnh tranh của quốc gia và địa phương. Khả năng của một quốc gia và địa phương trong sản xuất các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao phụ thuộc vào việc tạo ra và củng cố các cụm ngành và các mối liên kết của chúng để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Các cụm ngành, nơi tích tụ các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan, là một đặc điểm nổi bật của tất cả các nền kinh tế hiện đại, làm cho nền kinh tế quốc gia và địa phương có tính cạnh tranh riêng về việc làm và đầu tư. Những thực tế này thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng về phát triển không gian kinh tế của các cụm ngành.
Báo cáo “Không gian Kinh tế Việt Nam: Hồ sơ cụm ngành quốc gia và các tỉnh” lần đầu tiên cung cấp bức tranh tổng quan toàn diện về cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam. Dựa trên phương pháp luận theo chuẩn quốc tế, báo cáo lập hồ sơ dữ liệu tổng hợp và năng lực của 51 cụm ngành thương mại và 16 cụm ngành nội địa cho tất cả 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Dữ liệu phân tích cho phép xác định cấu trúc không gian và mối liên kết, xếp hạng và đánh giá mức độ chuyên môn hóa, khả năng kết nối, năng lực tạo việc làm, tính năng động của các cụm ngành kinh tế ở cấp quốc gia và của các tỉnh, thành phố.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu báo cáo này tới các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp cấp trung ương và địa phương để tham khảo trong quá trình xây dựng, thiết kế chính sách một cách hiệu quả. Báo cáo là sản phẩm của sự hợp tác giữa Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương – cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế – xã hội thuộc Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp và thường xuyên là Bộ chính trị, Ban Bí thư. Chúng tôitin rằng báo cáo này sẽ cung cấp những thông tin đầu vào quan trọng cho thiết kế và thực thi các chiến lược, kế hoạch phát triển cấp quốc gia, địa phương, liên vùng, và liên ngành. Đặc biệt, hồ sơ cụm ngành quốc gia và các địa phương có thể được sử dụng để hỗ trợ xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, cũng như các chiến lược về công nghiệp hoá, hiện đại hóa, về kết nối và phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, về đô thị hoá, và về phát triển nguồn nhân lực v.v.

Mô tả

Báo cáo  là sản phẩm của đội ngũ chuyên gia Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia tư vấn. Các kết quả tìm hiểu, các giải thích và kết luận đưa ra trong tập sách này không phản ánh quan điểm chínhthức của Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới hoặc các Chính phủ mà họ đại diện. Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu trong tập sách này.
Hồ sơ cụm ngành cấp tỉnh (Tập 2) trình bày thông tin phân tích về tính chuyên môn hóa và hồ sơ cụm ngành (bao gồm 51 cụm ngành thương mại và 16 cụm ngành nội địa) cho từng tỉnh thành trong số 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Thông tin được sắp xếp theo 8 khía cạnh phân tích chính, bao gồm: (A) Mức độ chuyên môn hóa theo cụm ngành thương mại năm 2019, (B) Tạo việc làm theo cụm ngành thương mại giai đoạn 2006-2019, (C) Mức độ chuyên môn hoá theo cụm ngành nội địa năm 2019, (D) Tạo việc làm theo cụm ngành nội địa giai đoạn 2006-2019, (E) Xu hướng việc làm của cụm ngành thương mại và nội địa tại địa phương so với mức việc làm kỳ vọng quốc gia, 2019,(F) Thế mạnh về liên kết cụm ngành trong tỉnh, 2019, (G) Cụm ngành theo số sao của tỉnh thành, 2019, và (H) Tính năng động của cụm ngành trong tỉnh, 2006-2019.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cấu trúc không gian kinh tế Việt Nam_Hồ sơ cụm ngành cấp tỉnh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *