Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Bất động sản Việt Nam 2022

Xu hướng mua bán BĐS năm 2022

 • Chân dung người mua nhà Việt Nam
 • Mong muốn sở hữu BĐS trong tương lai
 • Nhu cầu BĐS hậu Covid 19

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Chân dung người mua nhà Việt Nam

 • 55% người Việt sống nhà đất và 25% sống ở chung cư 
 • 80% người Việt Nam đã sở hữu ít nhất 1 BĐS
 • Những gia đình thu nhập cao sở hữu trên 2 BĐS

Mong muốn sở hữu BĐS trong tương lai

 • Đa số có ý định mua BĐS
 • Mua nhà trong cùng tỉnh/thành phố
 • Giá cả là trở ngại lớn nhất
 • Hơn 75% mong muốn mua thêm một BĐS

Nhu cầu BĐS hậu Covid 19

 • Mong muốn nhà rộng hơn, sống xanh
 • Mong muốn sửa nhà
 • Thoải mái trong việc chọn lọc BĐS trực tuyến

Có thể bạn quan tâm

Products not found