ĐHQG TPHCM_2022_Phát triển bền vững thị trường Bất động sản trong bối cảnh mới

Phát triển bền vững thị trường BĐS trong bối cảnh mới 

 • Kinh nghiệm xử lý bong bóng bất động sản ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam
 • Nghiên cứu mối quan hệ tác động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân cấp tài khóa với xung đột đất đai: minh chứng thực nghiệm tại một số tỉnh thành ở Việt Nam 
 • Bàn về giá đất bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 
 • Huy động nguồn lực đất đai và tài chính trong phát triển đô thị bằng cơ chế chuyển quyền phát triển không gian (TDR)
 • Phát triển thị trường bất động sản bền vững trong bối cảnh mới 

Mô tả

Kinh nghiệm xử lý bong bóng bất động sản ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam

 • Khái niệm thị trường BĐS
 • Kinh nghiệm xử lý bong bóng bất động sản ở một số quốc gia 
 • Bài học rút ra cho VN về xử lý tình trạng bong bóng BĐS
 • Kết luận

Nghiên cứu mối quan hệ tác động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân cấp tài khóa với xung đột đất đai: minh chứng thực nghiệm tại một số tỉnh thành ở Việt Nam 

 • Xung đột đất đai
 • FDI, phân cấp tài khóa và xung đột đất đai
 • Lược khảo các nghiên cứu trước 
 • Mô hình thực nghiệm và dữ liệu nghiên cứu 
 • Kết quả kiểm định và thảo luận
 • Kết luận

Bàn về giá đất bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 

 • Quy định pháp luật về các trường hợp cần xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 
 • Nguyên tắc xác định giá đất bồi thường 
 • Phương pháp xác định giá đất bồi thường
 • Chủ thể định giá đất bồi thường
 • Thời điểm xác định giá đất bồi thường

Huy động nguồn lực đất đai và tài chính trong phát triển đô thị bằng cơ chế chuyển quyền phát triển không gian (TDR)

 • Khái niệm về cơ chế Chuyên quyền phát triển không gian (TDR)
 • Kinh nghiệm áp dụng cơ chế TDR để phát huy nguồn lực trong phát triển đô thị 
 • Khả năng áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

Phát triển thị trường bất động sản bền vững trong bối cảnh mới 

 • Khái quát tình hình thị trường bất động sản 
 • Một số vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực BĐS
 • Một số chính sách, bối cảnh mới tác động đến thị trường BĐS
 • Đề xuất, kiến nghị 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ĐHQG TPHCM_2022_Phát triển bền vững thị trường Bất động sản trong bối cảnh mới”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *