GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ CŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ CŨ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  • Bồi thường căn hộ
  • Bồi thường phần nhà, đất
  • Việc dành quỹ nhà để bán
  • Bồi thường phần diện tích nhà

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

  1. Về bồi thường các căn hộ thuộc sở hữu nhà nước tại các dự án thực hiện trước thời điểm Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 101/2015/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành.
  2. Về bồi thường căn hộ thuộc sở hữu nhà nước tại các dự án được thực hiện theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP
  3. Về bồi thường phần diện tích nhà thuộc sở hữu chung, diện tích đất sử dụng trong nhà chung cư
  4. Về việc bồi thường phần nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và việc miễn tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư
  5. Về việc dành quỹ nhà để bán theo cơ chế nhà ở xã hội tại các dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư

Có thể bạn quan tâm

Products not found