23 Mô hình Phân tích Marketing và Chiến lược

23 mô hình phân tích marketing và chiến lược

 • 10 Bước xây dựng chiến lược 
 • 23 Mô hình phân tích Marketing & Chiến lược

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

➢Các bước xây dựng chiến lược

 • 10 bước giúp bạn phân tích, xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp (Ảnh hưởng đến toàn bộ vòng đời sản phẩm của công ty).

➢23 Mô hình phân tích Marketing & Chiến lược

 • Mô hình PEST 
 • Mô hình PESTEL
 • Mô hình SWOT
 • Mô hình 7S
 • Ma trận BCG
 • Ma trận Ansoff
 • Ma trận GE – McKinsey
 • Các chiến lược giá
 • Mô hình chiến lược 4P
 • Mô hình chiến lược 7P
 • Mô hình chiến lược 4C
 • Mô hình SAVE- Mô hình marketing hiện đại
 • Mô hình 3C trong marketing
 • Mô hình 9P trong marketing
 • Mô hình 4S trong marketing chiến lược
 • Phát triển sản phẩm mới
 • (New Product Development- NPD)
 • Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter
 • Mô hình PESO trong PR
 • Mô hình POE trong chiến lược
 • Mô hình phân tích khoảng cách 16 Digital Marketing
 • Mô hình vòng đời sản phẩm
 • Mô hình lưới mở rộng
 • (quan hệ sản phẩm – thị trường)
 • Chuỗi giá trị sản phẩm của Porter
 • (Value Chain Model- VCM)

Có thể bạn quan tâm

Products not found