Quản trị rủi ro trong chuyển đổi số

Quản trị rủi ro trong chuyển đổi số

  • Tận dụng tối đa chuỗi giá trị
  • Quy trình 5 bước

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

  • Tận dụng tối đa chuỗi giá trị

Doanh nghiệp cần hiểu, vận dụng và quản trị thành công chuỗi giá trị triển khai chuyển đổi số Digital Transformation Value Chain (DTVC) trong doanh nghiệp.

  • Mô hình 5 bước 

Bước 1: đề bài cho chuyển đổi số

Bước 2: Xây dựng chiến lược

Bước 3: Xây dựng kế hoạch thực thi triển khai

Bước 4: Triển khai kế hoạch

Bước 5: Vận hành giải pháp chuyển đổi số – Go live

Có thể bạn quan tâm

Products not found