ĐIỀU KIỆN VỀ HẠ TẦNG ĐỂ ĐƯA BẤT ĐỘNG SẢN VÀO KINH DOANH

ĐIỀU KIỆN VỀ HẠ TẦNG ĐỂ ĐƯA BẤT ĐỘNG SẢN VÀO KINH DOANH

 • Khái niệm về hạ tầng
 • Hệ thống pháp luật điều chỉnh vấn đề hạ tầng
 • Điều kiện về hạ tầng để đưa BĐS vào kinh doanh
 • Thực trạng hiện nay về vấn đề hạ tầng dự án kinh doanh BĐS
 • Một số định hướng chính sách

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 • Khái niệm về hạ tầng
  • Thế nào là công trình hạ tầng? 
  • Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
  • Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “các công trình hạ tầng kỹ thuật”
  • Hệ thống hạ tầng xã hội
  • Đất phục vụ công trình hạ tầng
 • Hệ thống pháp luật điều chỉnh vấn đề hạ tầng dự án
  • Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh
 • Điều kiện về hạ tầng để đưa BĐS vào kinh doanh
  • Chính sách về vấn đề hạ tầng với dự án kinh doanh BĐS
  • Quy định mới trong Nghị định 02/2022/NĐ-CP
 • Một số định hướng chính sách
  • Nghị định 11/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực
  • LUẬT QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

Có thể bạn quan tâm

Products not found