QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ N04B-LANMAK NHIỆM KÌ 2019-2022

QUY CHẾ ỨNG CỬ, BẦU CỬ BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ N04B-LANMAK NHIỆM KÌ 2019-2022

 • Ban quản trị
 • Điều kiện và tiêu chuẩn
 • Mô hình hoạt động và số lượng
 • Quyền ứng cử, đề cử, biểu quyết
 • Công bố danh sách ứng viên

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

 • Ban quản trị

Gồm 7 thành viên đại diện cho cư dân sống tại cụm nhà chung cư N04B-LANMAK trong 3 năm

 • Điều kiện và tiêu chuẩn:
  • 18 tuổi trở lên và là chủ sở hữu căn hộ. 
  • Có đạo đức, uy tín, năng lực và kinh nghiệm công tác
  • Cá nhân/người thân không tham gia vào các đơn vị cung cấp dịch vụ cho chung cư
  • Quỹ thời gian phù hợp
  • Sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện
 • Mô hình hoạt động và số lượng
  • Gồm 7 thành viên hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị 
 • Quyền ứng cử, đề cử, biểu quyết:
  • Mọi cá nhân, tổ chức sở hữu căn hộ
  • Gửi phiếu đề cử, ứng cử lên văn phòng
  • Biểu quyết theo đơn vị căn hộ
  • Quyền ủy quyền
 • Hồ sơ tham gia
  • Hồ sơ gửi về cho ban tổ chức theo các hình thức đã quy định.
 • Công bố danh sách ứng viên
  • Tham vấn cư dân
  • Thông tin niêm yết công khai

 

Có thể bạn quan tâm

Products not found