Hình thức sở hữu chung trong nhà chung cư theo quyết định của Bộ luật dân sự 2015

Hình thức sở hữu chung trong nhà chung cư theo quyết định của Bộ luật dân sự 2015

  • Chương I: Một số vấn đề cơ bản về sở hữu chung
  • Chương II: Quy định về sở hữu chung theo quy định của pháp luật với nhà chung cư
  • Chương III: Kết luận và kiến nghị đề xuất

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Chương I : Một số vấn đề cơ bản về sở hữu chung

  1. Khái niệm về sở hữu chung
  2. Các đặc điểm của sở hữu chung
  3. Phân loại các loại sở hữu chung hiện nay

Chương II: Quy định về sở hữu chung theo quy định của pháp luật với nhà chung cư

  1. Định nghĩa về nhà chung cư, cụm nhà chung cư
  2. Phân biệt tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư

Chương III: Kết luận và kiến nghị đề xuất

Có thể bạn quan tâm

Products not found