Nghị Định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định về giá đất

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị Định Quy Định chi tiết thi hành Luật đất đai

Quy định chuyển tiếp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nghị Định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *