Quyết định 318/QĐ-ttg 2023 Quy hoạch tỉnh Khánh Hoà thời kỳ 2021-2030

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại các Tờ trình số 2311/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 và số 2828/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh tại Văn bản số 1575/CV-HĐTĐ ngày 07 tháng 3 năm 2023; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2137/BKHĐT-QLQH ngày 24 tháng 3 năm 2023 về việc rà soát tổng thể hồ sơ Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của pháp luật có liên quan.

Sau khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, tổ chức rà soát Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nếu có nội dung mâu thuẫn so với quy hoạch cấp cao hơn thì khẩn trương có giải pháp xử lý để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyết định 318/QĐ-ttg 2023 Quy hoạch tỉnh Khánh Hoà thời kỳ 2021-2030”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *