SÁCH TRẮNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NĂM 2022

SÁCH TRẮNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NĂM 2022

CHƯƠNG I: CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TMĐT TẠI VIỆT NAM 

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

CHƯƠNG III: NGƯỜI TIÊU DÙNG THAM GIA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP 

CHƯƠNG V: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC WEBSITE, ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Danh mục:

Mô tả

 

CHƯƠNG I: CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TMĐT TẠI VIỆT NAM 

I. CẬP NHẬT MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 1. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ 
 2. Thông tư số 01/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
 3. Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

II. THÔNG TIN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 1. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT 
 2. Số lượng website, ứng dụng TMĐT đã được Bộ Công Thương xác nhận thông báo, đăng ký
 3. Số lượng phản ánh, khiếu nại trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT trong năm 2021

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

I. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI 

 1. Tình hình sử dụng Internet
 2. Quy mô thị trường TMĐT B2C

II. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÔNG NAM Á

 1. Tình hình sử dụng Internet và tham gia TMĐT
 1. Quy mô nền kinh tế Internet khu vực Đông Nam Á 

CHƯƠNG III: NGƯỜI TIÊU DÙNG THAM GIA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

I. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 1. Độ tuổi người tham gia khảo sát 
 2. Nhóm nghề nghiệp của người tham gia khảo sát

III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG INTERNET

 1. Phương tiện truy cập internet của người dâi.
 2. Thời lượng truy cập internet trung bình mỗi ngày 
 3. Mục đích sử dụng internet 

IV. TÌNH HÌNH THAM GIA MUA SẮM TRỰC TUYẾN

 1. Tỷ lệ người dùng Internet tham gia mua sắm trực tuyến
 2. Cách thức tìm kiếm thông tin khi mua hàng trực tuyến 
 3. Phương tiện điện tử thường được sử dụng để đặt hàng trực tuyến 
 4. Loại hàng hóa, dịch vụ thường được mua trên mạng
 5. Các kênh mua sắm trực tuyến
 6. Hình thức thanh toán được ưu tiên lựa chọn 
 7. Số lượng hàng hóa/ dịch vụ mua sắm trực tuyến trung bình của một người trong năm
 8. Giá trị hàng hóa mua sắm trực tuyến của một người trong năm 
 9. Người tiêu dùng mua hàng qua các website nước ngoài
 10. Các hình thức mua hàng từ website nước ngoài
 11. Người tiêu dùng mua hàng của người bán nước ngoài trên sàn giao dịch TMĐT Việt Nam
 12. Lý do người tiêu dùng lựa chọn mua hàng của người bán nước ngoài trên sàn giao dịch TMĐT tại Việt Nam

V. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN 

 1. Mức độ hài lòng của người tiêu dùng
 2. Tiêu chí người tiêu dùng quan tâm khi mua sắm trực tuyến
 3. Người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua hàng trực tuyến 

VI. TRỞ NGẠI KHI MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

 1. Các trở ngại khi mua hàng trực tuyến
 2. Lý do chưa mua sắm trực tuyến 

CHƯƠNG IV: TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG DOANH NGHIỆP 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP THAM GIA KHẢO SÁT

 1. Loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát 
 2. Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 
 3. Quy mô của doanh nghiệp tham gia khảo sát

II. MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG TMĐT CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Hạ tầng công nghệ thông tin
 2. Nguồn nhân lực cho thương mại điện tử 
 3. Tình hình sử dụng chữ ký số, hợp đồng và hóa đơn điện tử

III. DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 1. Thương mại điện tử trên nền tảng website
 2. Thương mại điện tử trên nền tảng di động

IV. TÌNH HÌNH VẬN HÀNH WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ/ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 

 1. Quảng cáo website/ ứng dụng TMĐT 
 2. Tình hình vận hành website/ ứng dụng di động

V. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 1. Phương thức vận chuyển hàng hóa mà doanh nghiệp sử dụng 
 2. Tỷ lệ của chi phí hoàn tất đơn hàng và giao hàng chặng cuối so với doanh thu từ hoạt động TMĐT của doanh nghiệp
 3. Phương thức thanh toán mà doanh nghiệp sử dụng 
 4. Tỷ lệ doanh nghiệp có tích hợp tính năng tương tác trực tuyến

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA DOANH NGHIỆP

 1. Tỷ lệ doanh nghiệp có tra cứu thông tin trên website của cơ quan nhà nước
 2. Các loại dịch vụ công trực tuyến doanh nghiệp đã sử dụng
 3. Tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên website của cơ quan nhà nước
 4. Đánh giá của doanh nghiệp về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến

CHƯƠNG V: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC WEBSITE, ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

I. THÔNG TIN CHUNG

 1. Website/ứng dụng TMĐT bán hàng
 2. Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT

II. CÁC TIỆN ÍCH HỖ TRỢ TMĐT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

 1. Các tiện ích và công cụ hỗ trợ được cung cấp trên website, ứng dụng di động
 2. Mạng xã hội tích hợp trên website, ứng dụng di động 
 3. Website, ứng dụng di động tương thích môi trường di động
 4. Tình hình thanh toán
 5. Chính sách và dịch vụ hỗ trợ 

III. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRÊN WEBSITE, ỨNG DỤNG TMĐT BÁN HÀNG 

 1. Tổng quan
 2. Hàng hóa, dịch vụ được mua, sử dụng nhiều nhất trên website, ứng dụng TMĐT bán hàng
 3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên website, ứng dụng TMĐT bán hàng 
 4. Tỷ lệ khách hàng mua hàng lần thứ 2 trở lên 
 5. Nguồn thu chính của website, ứng dụng TMĐT bán hàng 
 6. Tỷ lệ chi phí đầu tư đối với hoạt động TMĐT 
 7. Thị phần TMĐT bán hàng

IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRÊN WEBSITE, ỨNG DỤNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT 

 1. Hàng hóa, dịch vụ được mua, sử dụng nhiều nhất trên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT
 2. Giá trị hàng hóa, dịch vụ được mua nhiều nhất trên website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT
 3. Khách hàng mua hàng lần thứ 2 trở lên
 4. Nguồn thu chính của website, ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT 
 5. Chi phí đầu tư cho hoạt động TMĐT
 6. Thị phần cung cấp dịch vụ TMĐT
 7. Người bán nước ngoài trên website/ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT

V. KHÓ KHĂN, TRỞ NGẠI KHI VẬN HÀNH WEBSITE/ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SÁCH TRẮNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM NĂM 2022”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *