Tạp chí kinh tế – Số đặc biệt

Số đặc biệt gắn với diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh

Mô tả

 1. Đô thị hóa và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần của Nghị quyết 06-NQ/TW
 2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị
 3. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại thích ứng với biến đổi khí hậu
 4. Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về chính quyền đô thị
 5. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng hạ tầng số và bảo đảm gắn kết đồng bộ giữa quá trình chuyển đổi số của địa phương với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
 6. Biến đổi khí hậu và các vấn đề đặt ra đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị của các địa phương
 7. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị
 8. Nhiệm vụ và giải pháp phát triển đô thị bền vững và kinh tế đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị
 9. Nhiệm vụ, giải pháp và các đề xuất, kiến nghị phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh
 10. Nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị, đề xuất để phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc tại Hà Giang
 11. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
 12. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý đô thị bền vững
 13. Dung hòa giữa thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng đô thị: Mô hình nào cho các thành phố Việt Nam chống chịu, phục hồi với biến đổi khí hậu
 14. Xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số – Giải pháp quản trị đô thị thông minh hiệu quả

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tạp chí kinh tế – Số đặc biệt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *