NQ81QH15-2023-Quy hoạch tổng thể Quốc gia GD 2021-2030 tầm nhìn 2050

Thông tin bổ sung

Thông tin chi tiết

Sau khi xem xét tờ trình 506/TTr-CP ngày 27/12/2022 của Chính Phủ về Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo số 1539/BC-UBKT15 NGÀY 04/01/2023 của Uỷ ban kinh tế của Quốc Hội thẩm tra Hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo số 399/BC-UBTVQH15 ngày 08/01/2023 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội về tiếp thu, chỉnh lý và giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Có thể bạn quan tâm