Quyết định 1363_QĐ-TTg 2022 Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 và Văn bản số 2337/UBND-TH ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo kết quả thẩm định số 2958/BC-HĐTĐ ngày 19 tháng 5 năm 2021 và kết quả rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 958/CV-HĐTĐ ngày 17 tháng 2 năm 2022 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với một số nội dung

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật có liên quan.

. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và có trách nhiệm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyết định 1363_QĐ-TTg 2022 Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *