Quyết định 153/QĐ-TTg Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo thm định s 3796/BC-HĐTĐ ngày 09 tháng 6 năm 2022 và kết quả rà soát hồ sơ Quy hoạch tnh Thanh Hóa tại văn bn s 7238/CV-HĐTĐ ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thm định Quy hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản s 421/BKHĐT-QLQH ngày 14 tháng 01 năm 2023.

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá trong quá trình thực hiện Quy hoạch; trường hợp cần thiết, phối hợp với tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyết định 153/QĐ-TTg Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *