Quyết định 377/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 506/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo kết quả thẩm định số 868/BC-HĐTĐ ngày 14 tháng 02 năm 2022 và kết quả rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 7383/CV-HĐTĐ ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1696/BKHĐT-QLQH ngày 10 tháng 3 năm 2023.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt tại Quyết định này (Quy hoạch tỉnh) là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các bộ, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp theo quy định của pháp luật nhằm huy động các nguồn lực để triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, định hướng của Quy hoạch tỉnh.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyết định 377/QĐ-TTg 2023 Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *