Báo cáo đánh giá toàn diện thị trường bđs năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững

Báo cáo đánh giá toàn diện  thị trường bđs năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững

 1. Tình hình thị trường BĐS năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022
 2. Về hoạt động định giá, đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 3. Thị trường tài chính trong lĩnh vực BĐS
 4. Một số tồn tại, hạn chế của thị trường BĐS trong thời gian vừa qua.
 5. Một số kinh nghiệm quốc tế liên quan đến lĩnh vực BĐS
 6. Đề xuất giải pháp để thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Mô tả

1.  Tình hình thị trường BĐS năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

 • Về chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực BĐS
 • Về nguồn cung BĐS
 • Về giao dịch BĐS
 • Về giá giao dịch BĐS
 • Về lượng tồn kho BĐS
 • Hoạt động của các sàn giao dịch BĐS
 • Hoạt động của mô giáo

2. Về hoạt động định giá, đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Định giá đấu giá quyền sử dụng đất
 • Về chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chia, tách thửa đất, phân lô, bán nền

3. Thị trường tài chính trong lĩnh vực BĐS

 • Về tình hình cấp tín dụng BĐS
 • Về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp BĐS
 • Về tình hình phát hành cổ phiếu của các doanh nghiệp BĐS
 • Về nguồn vốn FDI đầu tư lĩnh vực BĐS

4. Một số tồn tại, hạn chế của thị trường BĐS trong thời gian vừa qua.

5. Một số kinh nghiệm quốc tế liên quan đến lĩnh vực BĐS

 • Một số kinh nghiệm trong việc tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở và ổn định thị trường BĐS
 • Một số kinh nghiệm trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp.
 • Một số kinh nghiệm xử lý tình trạng phát triển nóng, chống đầu cơ BĐS
 • Một số kinh nghiệm về quản lý giao dịch BĐS, hoạt động mô giới BĐS

6. Đề xuất giải pháp để thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.

 • Giải pháp về hoàn thiện thể chế
 • Đối với các bộ ngành
 • Đối với các địa phương

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Báo cáo đánh giá toàn diện thị trường bđs năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *