Quyết định 316/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai 2021-2030 tầm nhìn 2050

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và văn bản số 855/UBND-TH ngày 06 tháng 3 năm 2023 về việc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1478/BKHĐT-QLQH ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc rà soát tổng thể hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phê duyệt tại Quyết định này là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trong quá trình thực hiện Quy hoạch tỉnh; trường hợp cần thiết, phối hợp với tỉnh nghiên cứu, xây dựng hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quyết định 316/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai 2021-2030 tầm nhìn 2050”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *